Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Język angielski


                                                                                                                     

Nauka języka angielskiego odbywa się w oparciu o Program Nauczania Języka Angielskiego oraz o program autorski, który powstał w wyniku wieloletniej praktyki oraz doświadczeń związanych z prowadzeniem przedszkola anglojęzycznego. Wychowanie przedszkolne z językiem angielskim na co dzień opiera się na założeniu, iż dziecko uczy się języka ojczystego od pierwszych dni swojego życia, przyswajając go w sposób naturalny. Tak samo może być z językiem obcym. Dziecko może się go uczyć równie łatwo, jeśli będą stworzone odpowiednie do tego warunki.

Dlatego też nasze dzieci już od pierwszego dnia w przedszkolu mają kontakt z językiem angielskim, gdyż wszystkie zajęcia (również w grupie najmłodszej) prowadzone są w dwóch językach. W ten sposób dziecko zaczyna traktować język obcy jak ojczysty, a posługiwanie się językiem angielskim w sytuacjach dnia codziennego staje się czymś zupełnie naturalnym.

Każdy tydzień w przedszkolu skupia się na jednym temacie przewodnim, który jest ściśle skorelowany z odpowiednim blokiem tematycznym w ramach wychowania przedszkolnego. Temat ten stanowi podstawę do wprowadzenia nowego słownictwa i zwrotów. W ten sposób unikamy rozbieżności pomiędzy tym, czego uczymy w ramach wychowania przedszkolnego, a tym czego uczymy w ramach angielskiego. Co więcej holistyczny charakter naszego programu zakłada, że treści te będą powtarzane i utrwalane w starszych grupach, z tym, że zakres omawianego materiału zostanie odpowiednio zwiększony, a słownictwo oraz zwroty mają dużo wyższy stopień trudności. Pojawiają się również pierwsze struktury gramatyczne. Nauczyciele na początku specjalnie używają prostych zwrotów, tak aby dzieci mogły wychwycić sens zdania, kojarząc jedno lub dwa słowa. Wraz z rozwojem dzieci umiejętności językowe stają się coraz lepsze. Dzieci nie tylko rozumieją już bardziej skomplikowane wypowiedzi nauczycieli, ale i same zaczynają łączyć dobrze im znane słowa w proste zdania. Nauczyciele mogą więc prowadzić swoje zajęcia także w oparciu o podręczniki, których poziom jest adekwatny do poziomu umiejętności językowych u dzieci.

Bardzo istotnym elementem nauczania jest codzienne powtarzanie tych samych słów i zwrotów oraz łączenie ich z nowymi pojęciami, co ułatwia dzieciom zapamiętywanie. Dzieci mogą również powtarzać słownictwo w domu, ponieważ co tydzień rodzice dostają zakres tematyczny jaki będzie realizowany w danym tygodniu. Tematy te są również dostępne na stronie internetowej (patrz GRUPY), więc rodzice również podczas nieobecności dziecka wiedzą co obecnie przerabiane jest w przedszkolu.

Pamiętając, że podstawową potrzebą dzieci w wieku przedszkolnym jest zabawa, zajęcia zaplanowane muszą być w taki sposób, aby były one jak najbardziej interesujące i atrakcyjne dla dzieci oraz żeby odnosiły się do różnych aktywności. Tylko takie zajęcia, urozmaicone i ciekawe sprawią, że dzieci będą nabywać nowe umiejętności "przy okazji', nawet nie zdając sobie sprawy z tego, że się uczą. Dla nich zajęcia będą po prostu świetną zabawą z nauczycielem.


1. Tablice interaktywne znajdujące się w każdej sali ułatwiają przyswajanie nowego materiału i uatrakcyjniają zajęcia. Plansze, pomoce dydaktyczne, flash cards pomagają w nauczaniu nowego słownictwa oraz urozmaicają zabawy ruchowe

2. Muzyka i taniec to doskonałe metody na aktywną naukę. W trakcie śpiewania angielskich piosenek, recytacji wierszy lub wyliczanek (nursery rhymes) dzieci mogą pokazać, czego się nauczyły na zajęciach

3. Zabawy ruchowe typu TPR (total physical response) z ulubioną przez dzieci zabawą "Simon says...." na czele, pomagają utrwalić poznane słówka i zwroty

4. Dzieci mają okazję zaprezentować swoją znajomość języka angielskiego podczas Wiosennych Spotkań Teatralnych. Wcielają się wtedy w rolę swoich ulubionych bohaterów. Bajki są oczywiście wystawiane w języku angielskim najpierw dla rodziców, a później w Warszawie, w British School dla naszych anglojęzycznych przyjaciół. Ten sposób wykorzystania języka angielskiego rozwija również wyobraźnię oraz zdolności pamięciowe u dzieci.

5. Kontakt z wykwalifikowanym native speakerem umożliwia szybkie opanowanie poprawnej wymowy i intonacji. Co ważniejsze native speaker nie prowadzi jedynie zajęć językowych, ale przebywa z dziećmi podczas całego dnia. Dzieci mają więć kontakt z angielskim podczas zabawy, na spacerze, w ogrodzie, łazience czy na wycieczce. W ten sposób angielski naprawdę staje się dla nich naturalnym środkiem komunikacji, bo przestaje się kojarzyć jedynie z zamkniętą salą przedszkolną. Angielski jest z dziećmi wszędzie.

6. Nauczyciele i native speaker nie mogą być jedynymi rozmówcami dla dzieci, trzeba pokazać, że znajomość języka angielskiego jest wyjściem na świat, stwarza możliwość ogromnej samodzielności i likwiduje granice państwowe. Taką okazję stwarza naszym dzieciom udział w programie AIESEC, podczas którego odwiedzają nas studenci z różnych stron świata m.in. z Chin, Brazylii, USA czy Indii. To właśnie wtedy dzieci mają niepowtarzalną możliwość sprawdzenia swoich umiejętności językowych w praktyce. To również cudowna podróż do innych kultur, poznanie różnych zwyczajów, tradycji i nauka tolerancji oraz akceptacji dla innych

7. Spontaniczne konwersacje odbywają się również poza typowymi zajęciami. Dzieci posługują się poznanymi zwrotami także podczas posiłków oraz zabaw dowolnych w sali i w ogrodzie, gdzie w naturalny sposób mogą wykorzystać zdobytą wiedzę. Również podczas wszystkich zajęć dodatkowych jest obecny język angielski.